Шашны эв нэгдэл

Шашны эв нэгдэл
Түүхэн чухал үе
Гол санаачилгууд

2022

11 сар HWPL байгууллагын Дэлхийн шашин хоорондын хамтарсан залбирал:
Орос ба Украины хооронд энх тайван тогтохын төлөөх залбирал

2021

6 cap HWPL байгууллагын Тив хоорондын Залуу шашинтнуудын энх тайвны дадлага өдөрлөг 2021

2020

12 cap HWPL байгууллагын Шашны удирдагчдын оны сүүлийн уулзалт:
Илүү гэрэл гэгээтэй 2021 оны төлөөх нэгдсэн залбирал

2019

9 cap Судрын харьцуулалт хэлэлцүүлгийн соёлыг түгээн дэлгэрүүлснээр бий болох шашны амар амгалан
7 cap АНУ-ын Гадаад хэргийн Яамны Шашин шүтэх эрх чөлөөг дэмжих хэлтсийн ажилтнуудтай хийсэн Судрын хэлэлцүүлэг
4 cap Румын Улсад зохион байгуулсан “Дэлхийн энх тайванд шашны гүйцэтгэх үүрэг” сэдэвт шашны энх тайвны чуулга уулзалт

2018

9 cap Шашны эв нэгдлийн энх тайвны хорооны 7 гишүүнийг томилсон
Шашнуудын дунд энх тайвны соёлыг ахлах удирдагчдын түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагаа
3 cap HWPL байгууллагын Тив хоорондын Судрын анхдугаар хэлэлцүүлэг
Оролцогчдыг илүү өргөн хүрээтэйгээр хүлээн авах үүднээс тив, улс орон даяар хэлэлцүүлэг өрнүүлэх үүд хаалгыг нээж өгсөн
1 cap Шашны удирдагчдын нээлттэй хэлэлцүүлэг
Христэд итгэгчдийн дунд харилцаа холбоо тогтоох Судрын хэлэлцүүлэг

2017

9 cap Итгэж болох судрыг таних онцлог шинж чанаруудын талаарх зөвшилцөл
Шашин хоорондын хэлэлцүүлгийн цар хүрээг тогтоож, шашны эв нэгдлийг бий болгох тодорхой арга хэмжээг санал болгосон
4 cap HWPL байгууллагын Залуу шашинтнуудын энх тайвны анхдугаар дадлага өдөрлөг (Камбожийн Хаант Улс)
Зөвхөн шашны удирдагчид төдийгүй иргэний нийгмийн гишүүдэд шашны эв нэгдлийг бий болгох хүчин чармайлтад нэгдэх боломжийг олгосон

2014

10 cap HWPL байгууллагын анхны Судрын хэлэлцүүлэг (Ирвин, АНУ)
Энх тайвны төлөөх дэлхийн шашны нэгдлийн гэрээнд амласан бүхнээ биелүүлэхийн тулд хийх нээлттэй хэлэлцүүлэг ба судрын харьцуулах хэлэлцүүлгийн талбарыг бий болгосон
9 cap Энх тайвны төлөөх дэлхийн шашны эв нэгдлийн гэрээнд гарын үсэг зурсан
Дэлхийн 18 төрлийн шашны 442 удирдагч шашин хоорондын эв нэгдлийг бий болгохоо амласан