O HWPL

KDO JSME

Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), mezinárodní mírová organizace, která byla založena pro celosvětový mír a ukončení válek.

HWPL je nevládní organizace registrovaná u Metropolitní vlády Korejské republiky v Soulu. Je přidružena k Odboru globální komunikace OSN (DGC) a má speciální poradní status při Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC). V souladu s duchem Deklarace světového míru, podle níž je cílem HWPL dosáhnout světového míru prostřednictvím nebeské kultury a obnovit globální společenství pomocí světla, se zabýváme mírovými aktivitami po celém světě.

Se svou partnerskou skupinou, Mezinárodní mírovou skupinou žen (IWPG), a přidruženou skupinou, Mezinárodní mírovou skupinou mládeže (IPYG), vede HWPL mezinárodní mírové hnutí s vedoucími ze všech oblastí života, aniž by se omezovala národními, kulturními nebo ideologickými hranicemi. Kromě toho se snažíme přispívat k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN šířením kultury míru různými prostředky, jako jsou fóra, vzdělávání, dobrovolnická práce a kampaně.

Mírové hnutí HWPL zanechá budoucím generacím největší odkaz – život místo smrti a trvalý mír místo nekonečných válek.

Zobrazit Deklaraci světového míru
CO DĚLÁME

HWPL slibuje mír a naplňuje svůj slib

V roce 2013 HWPL prostřednictvím Deklarace světového míru prohlásila, že k ukončení válek a vytvoření míru ve světovém společenství je zapotřebí nový mezinárodní právní nástroj. Na Světovém mírovém summitu v roce 2014 podepsali právní a političtí představitelé z celého světa dohodu s HWPL o spolupráci na přípravě takového dokumentu. Již za rok a půl, 14. března 2016, byla vyhlášena Deklarace míru a ukončení válek (DPCW) a HWPL se aktivně zasazuje o zavedení DPCW do mezinárodního práva.

Mírová síť

HWPL spolupracuje s vládami a mezinárodními organizacemi na přijetí DPCW na mezinárodní úrovni.

ZOBRAZIT VÍCE

Solidarita s občany celého světa

HWPL pracuje se solidaritou s občany celého světa na mírových aktivitách.

ZOBRAZIT VÍCE

Harmonie mezi náboženstvími

HWPL podporuje mezináboženskou harmonii, aby se zabránilo konfliktům mezi náboženstvími.

ZOBRAZIT VÍCE

Kultura míru

HWPL se snaží šířit kulturu míru, která je jednou ze základních hodnot DPCW.

ZOBRAZIT VÍCE
CO DĚLÁME

HWPL slibuje mír a naplňuje svůj slib

V roce 2013 HWPL prostřednictvím Deklarace světového míru prohlásila, že k ukončení válek a vytvoření míru ve světovém společenství je zapotřebí nový mezinárodní právní nástroj. Na Světovém mírovém summitu v roce 2014 podepsali právní a političtí představitelé z celého světa dohodu s HWPL o spolupráci na přípravě takového dokumentu. Již za rok a půl, 14. března 2016, byla vyhlášena Deklarace míru a ukončení válek (DPCW) a HWPL se aktivně zasazuje o zavedení DPCW do mezinárodního práva.

Mírová síť

HWPL spolupracuje s vládami a mezinárodními organizacemi na přijetí DPCW na mezinárodní úrovni.

DPCW podporuje pět zemí – Seychely, Svazijsko, Komory, Antigua a Barbuda a Svatý Vincenc a Grenadiny – a organizace jako Koalice karibských vůdců pro mír (CCLP), Panafrický parlament (PAP) a Mezinárodní centrum pro černomořsko-baltské studie a konsensus.

Solidarita s občany celého světa

HWPL pracuje se solidaritou s občany celého světa na mírových aktivitách.

Od svého založení se HWPL vydala na mírové cesty po celém světě a podepsala mírové dohody s vládami, školami, mediálními agenturami a organizacemi občanské společnosti. V různých regionech vytváříme mír prostřednictvím projektu „Legislate Peace“, skrze WARP Offices, mírové akademie, dobrovolnické práce a další aktivity.

Harmonie mezi náboženstvími

HWPL podporuje mezináboženskou harmonii, aby se zabránilo konfliktům mezi náboženstvími.

Světová aliance náboženství pro mír (WARP) HWPL je platformou, kde se setkávají představitelé různých náboženství a diskutují o univerzálních hodnotách založených na různých náboženských textech. Cílem WARP Office je, aby si náboženští vůdci uvědomili svou přirozenou roli, našli konkrétní směr pro realizaci míru a předcházeli mezináboženským konfliktům. HWPL také pořádá náboženské mírové campy s cílem zapojit občanskou společnost a otevřený dialog s náboženskými vůdci na podporu harmonie mezi křesťanskými denominacemi.

Kultura míru

HWPL se snaží šířit kulturu míru, která je jednou ze základních hodnot DPCW.

Protože úloha občanské společnosti je pro dosažení míru zásadní, HWPL realizuje projekt „Legislate Peace“ (LP) na podporu a prosazování DPCW u občanů celého světa. Tento projekt vede občanská společnost zahrnující vedoucí představitele v oblasti práva, médií, náboženství, žen a mládeže. I v současné době probíhají různé aktivity včetně mírového vzdělávání, pochodů, soutěží v kreslení, malování nástěnných maleb a dobrovolnické práce s cílem vytvořit kulturu míru na celém světě.

CO DĚLÁME

Hlavní mírové aktivity a partneři HWPL

Mírové cesty po světě

32 cest

Dohody

39MOAs / 594MOUs

Dopisy a podpisy na podporu DPCW

922 507 ze 178 zemí

WARP Offices

283 offices ve 131 zemích

HWPL Mírové akademie

361 institucí/škol v 81 zemích

HWPL Mírový poradní výbor

189 členů

HWPL Velvyslanci pro publicitu

636 velvyslanců

HWPL Mírový výbor pro mezinárodní právo

19 členů

CO DĚLÁME

Hlavní mírové aktivity a partneři HWPL

World Peace Tours

32tours

Agreements

39MOAs / 594MOUs

Letters and Signatures in support of the DPCW

922,507from / 178countries

WARP
Offices

283offices in / 131countries

HWPL Peace Academies

361institutions/schools in 81countries

HWPL Peace Advisory Council

189members

HWPL Publicity Ambassadors

636ambassadors

HWPL International Law Peace Committee

19members

SLOGAN HWPL

Together, Peace!

Všech 7,7 miliard lidí žijících v 21. století se narodilo ve stejné generaci se stejným posláním poslů míru. Mír není něco, co by bylo vyhrazeno jen několika málo lidem, ale kultura, kterou bychom si měli užívat všichni.

Změna smýšlení může změnit svět a změna našeho postoje může přinést mír. Pokud se my, 7,7 miliardy lidí na světě, staneme jedním, je možné všechno. Staňme se všichni posly míru.

ZAPOJIT SE
SLOGAN HWPL

Together, Peace!

Všech 7,7 miliard lidí žijících v 21. století se narodilo ve stejné generaci se stejným posláním poslů míru. Mír není něco, co by bylo vyhrazeno jen několika málo lidem, ale kultura, kterou bychom si měli užívat všichni.

Změna smýšlení může změnit svět a změna našeho postoje může přinést mír. Pokud se my, 7,7 miliardy lidí na světě, staneme jedním, je možné všechno. Staňme se všichni posly míru.

ZAPOJIT SE