Гол Санаачлагууд

ЭНХ ТАЙВНЫ ГЭРЭЭ
HWPL ЭНХ ТАЙВНЫ ХӨШӨӨ ДУРСГАЛУУД
ҮЗЭСГЭЛЭН
ЭНХ ТАЙВНЫ БОЛОВСРОЛ
СУДРЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

ҮЗЭСГЭЛЭН

Давао музей 2016 оны 1 сарын 26-нд HWPL байгууллагын Минданао дахь энх тайвны үйл ажиллагааны талаар тусгай үзэсгэлэн гаргаж, “Энх тайвны танхим” гэж нэрийдэв. Давао хотын нийтийн номын сан нь HWPL байгууллагын энх тайвны ажлын тухай тэмдэглэлүүдийг олон нийтэд зориулсан номын жагсаалтад нэмж, энх тайвныг сурталчлах зорилгоор оюутнууд болон олон нийтэд нээлттэй сургалтыг тасралтгүйгээр зохион байгуулахаар шийдсэн.

Минданао арлын Давао хотын Энх тайвны музей

Манила нийслэлийн Паранак хотын нийтийн номын сан