“Энх тайвныг хуульчлах” (LP) төсөл

“Энх тайвныг хуульчлах” (LP) төсөл

Бид хойч үедээ энх тайвныг өв болгон үлдээхийн тулд энх тайвныг хуульчилж байна.

“Энх тайвныг хуульчлах” (LP) төсөл бол “Дайныг зогсоож, Энх тайвныг тогтоох тунхаглал” (DPCW)-ыг олон улсын энх тайвны хууль болгон батлахыг дэмжиж, сурталчлах зорилготой дэлхийн хэмжээний төсөл юм.

Энэхүү төсөл нь дэлхийн энх тайвныг бий болгож чадах DPCW тунхаглалын ач холбогдол, үнэ цэнийг дэлхий дахинд сурталчилж, нийгмийн бүх давхаргаас дэмжлэг авах зорилгоор “DPCW тунхаглалыг дэмжих гарын үсгийн аян”-аар эхэлсэн юм. Энэхүү гарын үсгийн аян өдгөө семинар, хуралдаан, энх тайвны алхалт ба сургалт гэх мэт дэлхийн бүс нутаг бүрийн онцлогт тохирсон энх тайвны олон талт үйл ажиллагаа, арга хэмжээ болон өргөжсөн.

LP төсөл нь дэлхий даяарх хүн бүрд энх тайвны элч болох боломжийг олгодог. Дээр дурдсан олон төрлийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан дэлхийн иргэн бүр өөр өөрсдийн байгаа газраа DPCW тунхаглалын 10 дугаар бүлэгт заасан “Энх тайвны соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх” үйлсийг хэрэгжүүлэх боломжтой. Тиймээс энхийг хүссэн хэн бүхэнд тус төслөөр дамжуулан хойч үедээ энх тайвныг өв болгон үлдээх үйл ажиллагаанд оролцох үүд хаалга нээлттэй байна.

Бид хойч үедээ энх тайвныг өв болгон үлдээхийн тулд энх тайвныг хуульчилж байна.

“Энх тайвныг хуульчлах” (LP) төсөл бол “Дайныг зогсоож, Энх тайвныг тогтоох тунхаглал” (DPCW)-ыг олон улсын энх тайвны хууль болгон батлахыг дэмжиж, сурталчлах зорилготой дэлхийн хэмжээний төсөл юм.

Энэхүү төсөл нь дэлхийн энх тайвныг бий болгож чадах DPCW тунхаглалын ач холбогдол, үнэ цэнийг дэлхий дахинд сурталчилж, нийгмийн бүх давхаргаас дэмжлэг авах зорилгоор “DPCW тунхаглалыг дэмжих гарын үсгийн аян”-аар эхэлсэн юм. Энэхүү гарын үсгийн аян өдгөө семинар, хуралдаан, энх тайвны алхалт ба сургалт гэх мэт дэлхийн бүс нутаг бүрийн онцлогт тохирсон энх тайвны олон талт үйл ажиллагаа, арга хэмжээ болон өргөжсөн.

LP төсөл нь дэлхий даяарх хүн бүрд энх тайвны элч болох боломжийг олгодог. Дээр дурдсан олон төрлийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан дэлхийн иргэн бүр өөр өөрсдийн байгаа газраа DPCW тунхаглалын 10 дугаар бүлэгт заасан “Энх тайвны соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх” үйлсийг хэрэгжүүлэх боломжтой. Тиймээс энхийг хүссэн хэн бүхэнд тус төслөөр дамжуулан хойч үедээ энх тайвныг өв болгон үлдээх үйл ажиллагаанд оролцох үүд хаалга нээлттэй байна.

LP төслийн үндсэн үйл ажиллагааны ерөнхий явц

LP төслийн үндсэн үйл ажиллагааны ерөнхий явц

DPCW тунхаглалыг дэмжинэ үү

Энх тайвныг тогтооход та хэрэгтэй!

Та дуу хоолойгоо өргөөрэй

DPCW тунхаглалыг дэмжинэ үү

Энх тайвныг тогтооход та хэрэгтэй!

Та дуу хоолойгоо өргөөрэй

DPCW тунхаглалыг дэмжих аянд гарын үсгээ зурна уу

DPCW тунхаглалыг НҮБ-ын тогтоол болгон батлахын тулд HWPL байгууллага НҮБ-ын гишүүн улс бүрээс хамтран ажиллахыг тогтмол уриалж байна. Танай улс ч мөн DPCW тунхаглалыг дэмжихийн тулд та бидэнтэй нэгдэж, гарын үсгээ зурна уу.

DPCW тунхаглалыг дэмжих аянд гарын үсгээ зурна уу

DPCW тунхаглалыг НҮБ-ын тогтоол болгон батлахын тулд HWPL байгууллага НҮБ-ын гишүүн улс бүрээс хамтран ажиллахыг тогтмол уриалж байна. Танай улс ч мөн DPCW тунхаглалыг дэмжихийн тулд та бидэнтэй нэгдэж, гарын үсгээ зурна уу.

Энх тайвны захидлын аян

Залуучууд, иргэд үй олноороо дэлхийн өнцөг булан бүрд байгаа удирдагчдад гараар бичсэн захидал илгээж, тэднийг DPCW тунхаглалтай танилцан, дэмжихийг уриалж байна. Энх тайвны захидал бичих уг аянд хэн ч оролцох боломжтой тул энэхүү аян бол дэлхийн иргэдийн энх тайвныг сайн дураараа хэрэгжүүлэх арга зам мөн. Тиймээс бидэнтэй нэгдэж, энх тайвны төлөө дуу хоолойгоо хэрхэн өргөх боломжтой вэ гэдгийг мэдээсэй гэж хүсч байна.

Энх тайвны захидлын аян

Залуучууд, иргэд үй олноороо дэлхийн өнцөг булан бүрд байгаа удирдагчдад гараар бичсэн захидал илгээж, тэднийг DPCW тунхаглалтай танилцан, дэмжихийг уриалж байна. Энх тайвны захидал бичих уг аянд хэн ч оролцох боломжтой тул энэхүү аян бол дэлхийн иргэдийн энх тайвныг сайн дураараа хэрэгжүүлэх арга зам мөн. Тиймээс бидэнтэй нэгдэж, энх тайвны төлөө дуу хоолойгоо хэрхэн өргөх боломжтой вэ гэдгийг мэдээсэй гэж хүсч байна.

Энх тайвны алхалтын аян

Жил бүрийн тав, зургадугаар сард залуучууд дэлхийн томоохон хотуудад Энх тайвны алхалтын аяныг зохион байгуулдаг. Энэхүү аян нь DPCW тунхаглалыг дэмжих ба уг тунхаглалын 10 дугаар бүлэгт тусгасан энх тайвны соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх заалтыг биелүүлэх зорилготой юм. Дэлхийд энх тайван тогтох хүртэл HWPL байгууллага зогсолтгүй ажиллах болно.

Энх тайвны алхалтын аян

Жил бүрийн тав, зургадугаар сард залуучууд дэлхийн томоохон хотуудад Энх тайвны алхалтын аяныг зохион байгуулдаг. Энэхүү аян нь DPCW тунхаглалыг дэмжих ба уг тунхаглалын 10 дугаар бүлэгт тусгасан энх тайвны соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх заалтыг биелүүлэх зорилготой юм. Дэлхийд энх тайван тогтох хүртэл HWPL байгууллага зогсолтгүй ажиллах болно.

Энх тайвны соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх аян

HWPL байгууллага нь энх тайвны соёлыг дэлхий дахинд түгээхийн тулд дэлхийн томоохон хотуудад алхалт, семинар, сургалт, зургийн уралдаан, дадлага өдөрлөг гэх мэт энх тайвны соёлыг дэлгэрүүлэх төрөл бүрийн арга хэмжээг зохион байгуулдаг.

Энх тайвны соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх аян

HWPL байгууллага нь энх тайвны соёлыг дэлхий дахинд түгээхийн тулд дэлхийн томоохон хотуудад алхалт, семинар, сургалт, зургийн уралдаан, дадлага өдөрлөг гэх мэт энх тайвны соёлыг дэлгэрүүлэх төрөл бүрийн арга хэмжээг зохион байгуулдаг.

Энх тайвныг хуульчлах үйл ажиллагааны зураг