Түгээмэл асуулт, хариултууд

Хариулт : 

DPCW тунхаглалыг дэлхийн улс орнууд хийгээд ард иргэдийн дэмжлэгээр НҮБ-ын тогтоол болгон батлуулахын тулд HWPL байгууллага “Энх тайвныг хуульчлах” (LP) төслийг хэрэгжүүлж, тасралтгүй түгээн дэлгэрүүлж байна.

LP төслөөр дамжуулан иргэний нийгмийн байгууллагууд энх тайвны төлөө чин сэтгэлээсээ нэгдэн, дэлхийн өнцөг булан бүрд буй бүх салбар, бүх давхаргын хүмүүст захидал илгээсэн бөгөөд олон улсын дээд түвшний удирдагчид DPCW тунхаглалыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлсээр байна.
Иргэний нийгмийн байгууллагуудын дуу хоолой дэлхийг сайн сайхан уруу чиглүүлж чадах учир HWPL байгууллага дэлхийн өнцөг булан бүр дэх иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, DPCW тунхаглалыг эрх зүйн хүрээнд бүрэн даган мөрдүүлэх хууль болгон батална гэдэгт бид эргэлзэхгүй байна.

Хариулт : 

2016 онд 10 бүлэг, 38 зүйл бүхий DPCW тунхаглалыг тунхагласны дараа залуучууд, эмэгтэйчүүдийн хүчин чармайлтаар DPCW тунхаглалыг энх тайвныг тогтоох олон улсын эрх зүйн баримт бичиг болгон батлахыг уриалсан “Энх тайвныг хуульчлах” LP төслийг санаачилсан юм.

Уг төсөл DPCW тунхаглалыг дэмжих гарын үсгийн аянаар эхэлсэн бөгөөд энэхүү үйл ажиллагаар нийгмийн давхарга бүрийн хүмүүст DPCW тунхаглалын үнэ цэнийг ойлгуулж чадсан билээ. Гарын үсгийн аян нь DPCW тунхаглалд суурилсан олон талт соёлын арга хэмжээ, сурталчилгааны аян болон өргөжиж, өдгөө 176 улс орныг хамарсан томоохон хөдөлгөөн болон өрнөж байна.

2018 оноос эхлэн олон орны 600,000 орчим иргэн энх тайвны захидал бичих аянд идэвхтэй оролцон, энх тайвныг уриалсан захидлаа 192 улсын удирдагчид болох Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Их хурлын дарга болон Улсын ерөнхий шүүгч нарт илгээгээд байна.

Хариулт :  DPCW тунхаглал хүн төрөлхтний хөгжил дэвшил, амар амгалан ертөнцийг бий болгож, хамгаалах нь дэлхийн бүх хүний нийтлэг зорилго хэмээн тунхагласан НҮБ-ын Дүрэм ба Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын үзэл санаанд тулгуурласан хэдий ч DPCW тунхаглалын онцлог нь энх тайвны төлөө баримталж буй бодлого хэрэгжүүлэлт нь илүү идэвхтэй, боловсронгуй юм.

DPCW тунхаглалын 1-7 дугаар бүлэгт хүч хэрэглэхийг хориглох, дайн хийх хүчин чадлыг бууруулах, олон улсын хуулийг хүндэтгэх, найрсаг харилцааг хөгжүүлэх зэрэг амар тайван орчныг олон улсын нийгэмд бүрдүүлэхэд хэлэлцэн тохирогч улс орнуудын гүйцэтгэх үүргийг тусгасан байдаг бол харин 8-10 дугаар бүлэгт шашин шүтэх эрх чөлөө, иргэдийн оролцоо, боловсрол ба аж амьдралыг сайжруулах зэргийг цохон дурдаад, энх тайвныг бий болгоход төр засаг төдийгүй ард иргэдийн идэвхтэй оролцоо байх шаардлагатай гэдгийг заасан байдаг. DPCW тунхаглалын зорилго бол тогтвортой энх тайвныг цогцлоох явдал юм.

Хариулт :  2015 онд 17 орны олон улсын хуулийн 21 мэргэжилтнээс бүрдсэн HWPL байгууллагын олон улсын энх тайвны эрх зүйн хороо (ILPC)-ны хэд хэдэн удаагийн хэлэлцүүлгийн үр дүнд DPCW тунхаглалын оршил хэсэг болоод 10 бүлэг, 38 зүйл бүхий үндсэн хэсгийг боловсруулж гаргасан. Ийнхүү 2016 оны 3 сарын 14-нд БНСУ-ын Сөүл хотноо DPCW тунхаглалыг зарлан тунхагласан . Тунхаглалыг Англи хэлээр гаргасан бөгөөд дэлхий дахинаа хүргэхийн тулд 14 хэл рүү орчуулсан. Тунхаглалын зорилго нь НҮБ-ын Дүрэм ба Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд тусгагдсан энх тайвны нийтлэг үнэ цэнийг нэмэгдүүлж, тогтвортой энх тайвныг цогцлоохын тулд энх тайвныг хуульчлахад оршино.

Хариулт :  HWPL байгууллага бол энх тайвныг тогтоох үзэл баримтлал, алсын харааг тээсэн энх тайвны байгууллага бөгөөд аль нэг шашныг дэмждэггүй, харин бүх шашныг хүндэтгэн хамтран ажилладаг. Мөн HWPL байгууллагын Шашны эв найрамдлын санаачилга нь шашин шүтлэгтэй болон шашин шүтлэггүй хүмүүс хоорондоо чөлөөтэй ярилцаж шашин бүрийн сударт илэрхийлсэн энх тайвны тухай ойлголтыг харилцан ярилцах нээлттэй хэлэлцүүлгийн талбар болдог.

Хариулт :  Харъяа байгууллага болох Олон улсын залуучуудын энх тайвны нийгэмлэг (IPYG) болон хамтрагч байгууллага болох Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн энх тайвны нийгэмлэг (IWPG)-тэй хамтран HWPL байгууллага нь
“Даян дэлхийд энх тайвныг тогтоож, хойч үедээ өв болгон үлдээе” уриан дор идэвхийлэн ажиллаж байна. Дэлхийн өнцөг булан бүрийн манлайлагчид болох 199 зөвлөх, 607 сурталчлах элч, 200,000 гаруй сайн дурын ажилтан улс үндэстний хил хязгаар, арьс өнгө, хэл соёл, шашин шүтлэгээс үл хамааран дэлхийн энх тайвныг тогтоохын төлөө хамтран ажиллаж байна. Мөн HWPL байгууллага НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудын хэрэгжилтийг дэмжих үүднээс энх тайвны соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх олон төрлийн үйл ажиллагаанд оролцож,  хамтран ажиллаж байна.

HWPL байгууллага нь дараах гурван үндсэн энх тайвны санаачилгыг хэрэгжүүлж байна:

1) Энх тайвныг хуульчлах (LP) төсөл нь “Дайныг зогсоож, Энх тайвныг тогтоох тунхаглал” (DPCW)-ыг эрх зүйн хүрээнд бүрэн даган мөрдүүлэх хууль болгон батлуулж, энх тайвныг тогтооход чиглэсэн дэлхий нийтэд өрнөж буй аян юм.

2) Энх тайвны төлөөх Судрын хэлэлцүүлэг нь шашнуудын судрыг харьцуулах замаар энх тайвны шийдлийг олохын тулд шашин шүтлэгтнүүд харилцан ярилцдаг эв нэгдлийн талбар юм.

3) HWPL байгууллагын Энх тайвны боловсрол нь энх тайвны үнэ цэнийг ойлгуулж, ёс зүйтэй, хүн чанартай, бусадтай зэрэгцэн амьдрах чадвартай, байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалдаг иргэн хүнд байх амар амгалан амьдралын зарчмуудыг тод тусгасан сурах бичгийг бэлтгэн гаргасан бөгөөд дэлхийн өнцөг булан бүрд байгаа HWPL байгууллагын Энх тайвны сургууль болон Боловсролын байгууллагуудад уг боловсролыг түгээн дэлгэрүүлж, энх тайвны боловсрол олгож байна.

Хариулт :  Тэнгэрийн соёл, Дэлхийн энх тайван, Гэрлийн сэргээлт (HWPL) байгууллага нь БНСУ-ын Гадаад Хэргийн Яамны дүрмийн дагуу Сөүл хотын захиргаанд төрийн бус байгууллагаар бүртгэгдсэн бөгөөд НҮБ-ын Эдийн засаг, Нийгмийн Зөвлөл (ECOSOC)-д “Тусгай зөвлөх” статустай, НҮБ-ын Глобал Харилцаа Холбооны Газар (DGC хуучнаар DPI)-т бүртгэлтэй  олон улсын энх тайвны байгууллагын хувьд сайн дурын ажил, энх тайвны хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцдог байгууллага юм.

Хариулт :  Тэнгэрийн соёл, Дэлхийн энх тайван, Гэрлийн сэргээлт гэдэг нь энх тайвны соёлоор даян дэлхийд энх тайвныг тогтоож, эх дэлхийгээ энх тайвны гэрлээр сэргээх гэсэн утгатай. Дайн дажин, зөрчил мөргөлдөөний улмаас хүнд хэцүү нөхцөлд буй дэлхий нийтийг сэргээх зорилгыг тээн HWPL байгууллага энх тайвны болон амь амьдралын үнэ цэнийг хүндэтгэн, улс үндэстний хил хязгаар, арьс өнгө, соёл иргэншил, шашин шүтлэгээс үл хамааран дэлхийн энх тайвны хөдөлгөөнийг санаачлан өрнүүлж байна.

Хариулт :  Та улс орон болгонд идэвхтэй хэрэгжиж HWPL байгууллагын буй Энх тайвныг хуульчлах (LP) төсөл болон Судрын хэлэлцүүлгийг дэмжиж, сайн дураараа оролцох боломжтой. Мөн info@hwpl.kr мэйл хаягаар бидэнтэй холбогдоорой.

Хариулт :  DPCW тунхаглалыг дэлхийн улс орнууд хийгээд ард иргэдийн дэмжлэгээр НҮБ-ын тогтоол болгон танилцуулахын тулд HWPL байгууллага “Энх тайвныг хуульчлах” (LP) төслийг хэрэгжүүлж, тасралтгүй түгээн дэлгэрүүлж байгаа
LP төслөөр иргэний нийгмийн байгууллагууд энх тайвны төлөө чин сэтгэлээсээ нэгдэн, дэлхийн өнцөг булан бүрд амьдран сууж буй нийгмийн бүх давхаргын хүмүүст захидал илгээсэн бөгөөд олон улсын дээд түвшний удирдагчид DPCW тунхаглалыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн юм.
Иргэний нийгмийн байгууллагуудын дуу хоолой дэлхийг сайн сайхан уруу чиглүүлж чадах учир HWPL байгууллага дэлхийн олон иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, DPCW тунхаглалыг эрх зүйн хүрээнд бүрэн даган мөрдүүлэх хууль болгон батална гэдэгт эргэлзэхгүй байна.

A :  After the 10 articles and 38 clauses of the DPCW were proclaimed in 2016, the Legislate Peace project began so that the DPCW can become an international legal instrument for peace, with the youth and women in the center of its effort.
The LP project started out as a signature campaign to support the DPCW, through which the value of the DPCW was made known to people from various walks of life in the society in order to urge for their support. The signature campaign has now expanded to various cultural events and campaigns with the DPCW as its basis, currently taking place in 176 different countries.
Starting in 2018, in particular, about 600,000 citizens from multiple countries wrote hand-written letters that urged for peace, actively participating in a peace letter campaign to reach out to leaders in 192 different countries including presidents, prime ministers, heads of national assemblies, and chief justices.

A :  While the DPCW is based on mindset of the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights, which agree on humanity’s common development and the creation and maintenance of a peaceful world as the entire globe’s purpose, the DPCW is different in a sense that it approaches the principles and participation for peace in a more active and developed form.

Articles 1 through 7 deal with roles of a state in creating a peaceful environment in the international society, including prohibiting the use of force, reducing war potential, respecting international law, and developing friendly relations. Articles 8 to 10 emphasize freedom of religion, participation of the citizens, and strengthening education and welfare; they propose that the creation of a world of peace is a task of this era for every person on this earth. The DPCW’s purpose is to create peace in a permanently sustainable form.

Хариулт :  2015 онд 17 орны олон улсын хуулийн 21 мэргэжилтнээс бүрдсэн HWPL байгууллагын олон улсын энх тайвны эрх зүйн хороо (ILPC)-ныхэд хэдэн удаагийн хэлэлцээрийн үр дүнд DPCW тунхаглалын оршил хэсэг болоод 10 бүлэг, 38 зүйл бүхий үндсэн хэсгийг боловсруулж гаргасан юм. Ийнхүү 2016 оны 3 сарын 14-нд БНСУ-ын Сөүл хотноо DPCW хуулийн төслийг тунхаглан зарласан. Тунхаглалыг англи хэлээр гаргасан бөгөөд дэлхий даяар сурталчлахын тулд 14 хэл рүү орчуулсан. Тунхаглалын зорилго нь НҮБ-ын Дүрэм ба Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд тусгагдсан энх тайвны эрх ашиг, үнэ цэнийг нийтэд түгээн дэлгэрүүлж, тогтвортой энх тайвныг цогцлоохын тулд энх тайвныг хуульчлахад оршино.

Хариулт :  HWPL байгууллага бол энх тайвныг тогтоох үзэл баримтлал, алсын харааг тээсэн энх тайвны байгууллага бөгөөд  аль нэг шашныг дэмждэггүй, харин бүх шашныг хүндэтгэн хамтран ажилладаг. HWPL байгууллагын Шашны эв нэгдэл санаачилга нь шашин бүрийн сударт илэрхийлсэн энх тайвны тухай ойлголтыг харилцан ярилцах нээлттэй хэлэлцүүлгийн талбар бөгөөд үүгээр дамжуулан шашин шүтлэгтэй болон шашингүй хүмүүс хоорондоо чөлөөтэй ярилцаж, эвлэлдэн нэгдэж чаддаг билээ.

Хариулт :  Салбар байгууллага болох Олон улсын залуучуудын энх тайвны нийгэмлэг (IPYG) болон хамтрагч байгууллага болох Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн энх тайвны нийгэмлэг (IWPG)-тэй хамтран HWPL байгууллага нь
“Даян дэлхийд энх тайвныг тогтоож, хойч үедээ өв болгон үлдээцгээе” уриан дор идэвхийлэн ажиллаж байна. Дэлхийн өнцөг булан бүрийн манлайлагчид буюу 199 зөвлөгч, 607 сурталчилгааны төлөөлөгч, 200,000 гаруй сайн дурын ажилтан улс үндэстний хил хязгаар, арьс өнгө, соёл иргэншил, шашин шүтлэгийг үл ялгаварлан дэлхийн энх тайвныг тогтоохын төлөө хамтран ажиллаж байна. Мөн HWPL байгууллага НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилтийг дэмжих үүднээс энх тайвны соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх олон төрлийн үйл ажиллагаанд хамтран ажилладаг.

Энх тайвны төлөөх HWPL байгууллагын гурван үндсэн санаачилга:

1) Энх тайвныг хуульчлах (LP) төсөл нь “Дайныг зогсоож, Энх тайвныг тогтоох тунхаглал” (DPCW)-ыг эрх зүйн хүрээнд бүрэн даган мөрдүүлэх хууль болгон батлуулж, энх тайвныг тогтооход чиглэсэн дэлхий нийтэд өрнөж буй аян юм.
2) Энх тайвны төлөөх Судрын хэлэлцүүлэг нь шашнуудын судрыг харьцуулах замаар энх тайвны шийдлийг олохын тулд шашин шүтлэгтнүүд ярилцдаг эв нэгдлийн талбар юм.
3) HWPL байгууллагын Энх тайвны боловсрол нь энх тайвны үнэ цэнийг ойлгуулж, ёс зүйтэй, хүн чанартай, бусадтай зэрэгцэн амьдрах чадвартай, байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалдаг иргэн хүнд байх амар амгалан амьдралын зарчмуудыг тод тусгасан сурах бичгийг бэлтгэн гаргасан бөгөөд дэлхийн өнцөг булан бүрд байгаа HWPL байгууллагын Энх тайвны нэрэмжит сургууль болон Боловсролын байгууллагуудад уг боловсролыг түгээн дэлгэрүүлж, энх тайвны боловсрол олгож байна.

Хариулт :  Тэнгэрийн соёл, Дэлхийн энх тайван, Гэрлийн сэргээлт (HWPL) байгууллага нь БНСУ-ын Гадаад Хэргийн Яамны дүрмийн дагуу Сөүл хотын захиргаанд ашгийн бус байгууллагаар бүртгэгдсэн төрийн бус байгууллага бөгөөд НҮБ-ын Эдийн засаг, Нийгмийн Зөвлөл (ECOSOC)-д тусгай зөвлөлдөх эрхтэй, НҮБ-ын Дэлхийн Харилцаа Холбооны Газар (DGC хуучнаар DPI)-т бүртгэлтэй  олон улсын энх тайвны байгууллагын хувьд сайн дурын ажил, энх тайвны хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцдог байгууллага юм.

Хариулт :  Тэнгэрийн соёл, Дэлхийн энх тайван, Гэрлийн сэргээлт гэдэг нь энх тайвны соёлоор даян дэлхийд энх тайвныг тогтоож, эх дэлхийгээ энх тайвны гэрлээр сэргээх гэсэн утгатай. Дайн дажин, зөрчил мөргөлдөөний улмаас хүнд хэцүү нөхцөлд буй дэлхий нийтийг сэргээх зорилгыг тээн HWPL байгууллага энх тайвны болон амь амьдралын үнэ цэнийг хүндэтгэн, улс үндэстний хил хязгаар, арьс өнгө, соёл иргэншил, шашин шүтлэгийг үл ялгаварлах дэлхийн энх тайвны хөдөлгөөнийг санаачлан өрнүүлж байна.

Хариулт :  Та HWPL байгууллагын улс болгонд идэвхтэй хэрэгжүүлж буй Энх тайвныг хуульчлах (LP) төсөл болон Судрын хэлэлцүүлгийг эмжиж, сайн дураараа оролцох боломжтой. Мөн info@hwpl.kr мэйл хаягаар бидэнтэй холбогдоорой.