HWPL Филиппин дэх энх тайвны үйл ажиллгааны түүхэн он цагийн хэлхээс

2022

Минданаогийн энхийн хэлэлцээрийн 8 жилийн ойн баяр
Энх тайвныг тогтоох тухай тунхаглалын 9 жилийн ойн баяр, энх тайвны алхалт
Илокос Норте Фоз Динграс энх тайвны хөшөөний нээлтийн ёслол
Синило нэгдсэн улсын ахлах сургуулийн энх тайвны хөшөөний нээлтийн ёслол
HWPL болон Филиппиний Үндэсний номын сантай хамтран зохион байгуулсан “Энх тайвны номын сан” арга хэмжээ
HWPL энх тайвны сургагч багшийн сургалт явуулсан (2019-2022, нийт 14 удаа, 2551 сургагч оролцсон)

2021

Минданаогийн энхийн хэлэлцээрийн 7 жилийн ойн баяр
Энх тайвныг тогтоох тухай тунхаглалын 8 жилийн ойн баяр, энх тайвны алхалт
Минданао Котабато хот Багуа эх Барангай энх тайвны хөшөөний нээлтийн ёслол

2020

Минданаогийн энхийн хэлэлцээрийн 6 жилийн ойн баяр
Давао дель Норте муж Капалон хот DPCW-ийг дэмжих тогтоол баталлаа
Давао хот DPCW-ийг дэмжих тогтоол баталлаа

2019

Минданаогийн энхийн хэлэлцээрийн 5 жилийн ойн баяр
Энх тайвныг тогтоох тухай тунхаглалын 6 жилийн ойн баяр, энх тайвны алхалт
Паранаку хотын номын сан ‘HWPL Энх тайвны номын сан’ нээгдэж, санамж бичигт гарын үсэг зурав.
Манила Булакан цэнгэлдэх хүрээлэнд Энх тайвны төлөө сайн дурынхан (VIP) зохион байгуулсан “Филиппиний энх тайвны их наадам”
Котабато хот HWPL DPCW-ийг дэмжсэн тогтоол баталлаа

2018

Минданаогийн энхийн хэлэлцээрийн 4 жилийн ойн баяр
Энх тайвныг тогтоох тухай тунхаглалын 5 жилийн ойн баяр, энх тайвны алхалт
HWPL энх тайвны боловсрол Филиппиний Дээд боловсролын хороо (CHED) -той MOA гарын үсэг зурав.
Макати их сургуулийн HWPL Судрын хэлэлцүүлэг Шашны ярилцах талбар

2017

Минданаогийн энхийн хэлэлцээрийн 3 жилийн ойн баяр
Энх тайвныг тогтоох тухай тунхаглалын 4 жилийн ойн баяр, энх тайвны алхалт

2016

Султан Кударат MILF Дарапанан баазын Минданаогийн энхийн гэрээний 2 жилийн ойн ёслол
Султан Кударат MILF Дарапанан баазын Энх тайвныг тогтоох тухай тунхаглал дурсгалын хөшөөний нээлтийн ёслол
Давао хотын музейг HWPL Энх тайвны музей болгох
HWPL Энх тайвны сургууль болгон тодотгох, HWPL энх тайвны боловсролын MOA байгуулав
– Тарлак улсын их сургууль
– Котабато хотын их сургууль (хуучнаар Котабато Политехникийн их сургууль)
Энх тайвныг тогтоох тухай тунхаглалын 3 жилийн ойн баяр, энх тайвны алхалт

2015

Минданаогийн энхийн хэлэлцээрийн 1 жилийн ойн баяр
Минданаогийн энхийн хэлэлцээрийн дурсгалын хөшөөний нээлтийн ёслол, 1 сарын 24
өдрийг ‘HWPL Энх тайвны өдөр’ болгон тунхаглав
Энх тайвныг тогтоох тухай тунхаглалын 2 жилийн ойн баяр, энх тайвны алхалт

2014

1-р сарын сарын 24, Минданао иргэний энхийн гэрээнд гарын үсэг зурав
General Santos хот International Олон улсын залуучуудын энх тайвны байгууллага (IPYG) алхалт
Минданао мужийн их сургуулийн энх тайвны семинар
Манила дахь HWPL Судрын хэлэлцүүлгийн танхимын үйл ажиллагаа