Шашны эв нэгдэл

Шашны эв нэгдэл
Түүхэн чухал үе
Гол санаачилгууд

1. Судрын хэлэлцүүлэг

Судрын хэлэлцүүлэг нь янз бүрийн шашны удирдагчид болон шашинтнуудын өөр өөрсдийн судрын талаар ярилцахаар тогтмол цугладаг уулзалт юм. Судрын харьцуулсан хэлэлцүүлэг нь оролцогчдод илүү гүн гүнзгий, харилцан ойлголцсон ярилцлага өрнүүлэх, шашны эв нэгдэл, хамтын ажиллагааг хэрхэн бий болгох талаар санал бодлоо чөлөөтэй хуваалцах, илүү нээлттэй байх арга зам юм. Эдгээр хэлэлцүүлэг, уулзалтуудын гол зорилго нь итгэж болох судруудыг олж мэдээд, түүгээр дамжуулан шашин хооронд амар тайвныг жинхэнэ утгаар нь тогтооход чиглэдэг. 2023 оны 9 сарын байдлаар дэлхийн 131 улсын 282 хотод Судрын хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдаж байна. Тус хэлэлцүүлгүүдэд оролцсоноор шашны удирдагчид биелүүлэх ёстой үүргийнхээ талаар бүрэн ойлголттой болж, энх тайвныг тогтоох тодорхой арга замуудыг эрэлхийлж, шашны зөрчилдөөн гарахаас урьдчилан сэргийлэхийг хичээж байна.
Судрын хэлэлцүүлэг нь шашны үл ойлголцлоос үүдэлтэй маргааныг шийдвэрлэх замаар амар тайван ертөнцийг бий болгоход идэвхтэй хувь нэмэр оруулж, шашны бүрийн судар сургаал, хэм хэмжээ, энх тайвны тухай ойлголтыг илүү гүнзгий таньж мэдэхэд дэмжлэг үзүүлдэг.

Судрын хэлэлцүүлгийн явц

2. HWPL байгууллагын Залуу шашинтуудын энх тайвны дадлага өдөрлөг

HWPL байгууллагын Залуу шашинтуудын энх тайвны дадлага өдөрлөг нь дэлхийн өнцөг булан бүрд байгаа залуучууд, тэр дундаа залуучуудын байгууллагын гишүүдийн дунд шашин, соёлын солилцоо хийх боломжийг олгох замаар зөрчилдөөнийг энхийн замаар шийдвэрлэхэд залуучууд гол үүргийг гүйцэтгэхэд чиглэж тэднийг төлөвшүүлэн, чадварыг нь дээшлүүлэх зорилготой санаачилга юм. Тус дадлага өдөрлөгт ирсэн хүмүүс олон янзын соёл иргэншил, шашин шүтлэгтэй танилцаж, даян дэлхийд энх тайвныг тогтоохын тулд шашны нийгэмлэгүүд хэрхэн ажиллах ёстойг олж мэддэг. 2023 оны 9 сарын байдлаар залуучуудын энх тайвны дадлага өдөрлөг 32 улсад 61 удаа зохион байгуулагдаад байна. Тус арга хэмжээнд оролцсоноор дэлхийн шашны түүхийг судлах, өөр шашин шүтлэгийг өөрийн биеэр мэдрэх, шашны гаралтай зөрчилдөөнийг үндсээр нь шийдвэрлэх арга замыг хайж олох зэрэг янз бүрийн хөтөлбөрөөр дамжуулан шашны талаарх үзэл бодлоо өргөжүүлэх боломжтой юм.

3. Шашны удирдагчдын нээлттэй хэлэлцүүлэг

Шашны удирдагчдын нээлттэй хэлэлцүүлгийг эв нэгдэл, харилцаа холбоог дэмжих зорилгоор БНСУ дахь Христийн шашныханд тогтмол зохион байгуулдаг. Хэлэлцүүлгээр дамжуулан Библи хэмээх нэг судрыг уншдаг, олон янзын урсгалын Христэд итгэгчид Библийн тайлбар бүрийг судлан, бие биеэ илүү сайн ойлгох боломжтой болдог. Олон урсгалын пасторууд илтгэгчээр оролцон харилцан яриа өрнүүлж, тодорхой сэдвийг хэлэлцдэг тул сонсогчид урсгал бүрийн тайлбарыг нэг дороос сонсох боломжтой болдог. Нээлттэй хэлэлцүүлэг 2018 оны 1 сард эхэлснээс хойш 1,258 удаа (2023 оны 9 сарын байдлаар) зохиогдсон бөгөөд Өмнөд Солонгос дахь Христийн шашны удирдагчид хэлэлцүүлэгт идэвхтэй оролцож байна.

4. Шашны байгууллагуудтай хийсэн Харилцан ойлголцлын санамж бичиг (MOU)

2018 онд Этиопын Исламын хэрэг эрхлэх дээд зөвлөлтэй Харилцан ойлголцлын санамж бичиг (MOU)-т гарын үсэг зурснаас хойш HWPL байгууллага нь Гуру Гобинд Сингх судлалын төв, Солонгосын Буддын шашны Жугежун холбоо гэх мэт шашны байгууллагууд болон 2019 онд HWPL байгууллагын зохион байгуулсан дэлхийн энх тайвны дээд хэмжээний чуулга уулзалтын үеэр олон байгууллагуудтай Харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурсан билээ. HWPL байгууллага нь шашны энх тайвны соёлыг түгээн дэлгэрүүлэхэд нэгдмэл хүчээ дайчлах зорилгоор шашны байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа, харилцаа холбоогоо идэвхтэй үргэлжлүүлэхээр төлөвлөж байна.