Энх тайвны захидал бичих аян

ЭНХ ТАЙВНЫ ЗАХИДАЛ

Энх тайвны элч болж, дэлхийн удирдагчдад Дайныг зогсоож, Энх тайвныг тогтоох тунхаглал (DPCW) зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг хамтдаа мэдүүлцгээе!

192

улсад энх тайвны захидлыг хүргэсэн

564,445

хүн Энх тайвны захидал бичих аянд оролцсон (Цахимаар/Биечлэн)

Энх тайвны тухай бичихэд нэг минут хангалттай

НҮБ-ын өнөөгийн олон улсын хуулиар дайныг зогсоох боломжгүй байна. DPCW бол дайн дажингүй амар тайван нийгмийг хойч үедээ өв болгон үлдээж чадах энх тайвны хууль юм. Тиймээс DPCW тунхаглалын хэрэгцээг дэлхийн удирдагчидтай хуваалцана уу.

Энх тайвныг тогтоох хүч таны гарт байна.

Та энх тайвны элч болж, энх тайвны захидал бичнэ үү.

Бид дараахыг уриалж байна.

  • DPCW тунхаглалыг НҮБ-д танилцуулж, олон улсын хууль болгон батлахын тулд бидэнтэй хамтран ажиллана уу.
  • Олон улсын энх тайвны хууль болгон батлахын тулд DPCW тунхаглалыг дэмжинэ үү.
  • Энх тайвны захидалд хариу илгээнэ үү.

Энх тайвны захидал