Энх тайвныг тогтоох хууль

Энх тайвныг тогтоох хууль
DPCW
ТҮҮХЭН ЧУХАЛ ҮЕ
ГОЛ САНААЧЛАГУУД

Дайныг зогсоож, Энх тайвныг тогтоох тунхаглал (DPCW)-ын 10 бүлэг, 38 зүйл


1 дүгээр бүлэг –
Хүч хэрэглэх болон заналхийлэхийг хориглох


2 дугаар бүлэг –
Цэргийн хүчин чадал


3 дугаар бүлэг –
Найрсаг харилцааг хөгжүүлэх, түрэмгийллийг хориглох


4 дүгээр бүлэг –
Улсын хил хязгаар


5 дугаар бүлэг –
Өөрөө засан тогтнох


6 дугаар бүлэг –
Маргааныг шийдвэрлэх


7 дугаар бүлэг –
Өөрийгөө батлан хамгаалах эрх


8 дугаар бүлэг –
Шашин шүтэх эрх чөлөө


9 дүгээр бүлэг –
Шашин шүтлэг, үндэстэн угсаатны онцлог ба энх тайван


10 дугаар бүлэг –
Энх тайвны соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх