HWPL байгууллагын Энх тайвны боловсрол

Сургалтын хөтөлбөр
Түүхэн чухал үе
Гол санаачилгууд

2022

8 cap

HWPL байгууллагын Дэгү-Кёнбүк дэх салбарын Энх тайвны сурган хүмүүжүүлэгчдийн судалгааны багийн анхдугаар хурал

ЮНЕСКО-гийн Бүгд Найрамдах Ардчилсан Зүүн Тимор Улсын Үндэсний Хороотой цахимаар Харилцан ойлголцлын санамж бичиг (MOU)-т гарын үсэг зурах ёслол

7 cap Төв Лузон улсын их сургуульд босгосон HWPL-ийн Энх тайвны хөшөөний нээлт
4 cap Энх тайвны соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор Хүчирхийллийн эсрэг хуралдааныг Мали Улсын ЮНЕСКО-гийн Байнгын төлөөлөгчийн газартай хамтран зохион байгуулсан

2021

9 cap Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улсын Боловсролын Яамны Гаутенг муж дахь хэлтэстэй Хамтран ажиллах гэрээ (MOA)-нд гарын үсэг зурсан
5 cap Энэтхэг, Пакистан, Афганистан, Бангладеш дахь энх тайвны сурган хүмүүжүүлэгчдийн сургалт ба төгсөлтийн арга хэмжээ
4 cap Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд (SDGs) сэдвээр анхдугаар олон улсын вебинарыг Бүгд Найрамдах Гвиней-Бисау Улсын ЮНЕСКО-гийн төлөөлөгчийн газартай хамтран зохион байгуулсан
2 cap Филиппин Улсын Боловсролын Яамны Пила Лагуна хот дахь хэлтэстэй MOA-д гарын үсэг зурсан

Филиппин Улсын Боловсролын Яамны Маасин хот дахь хэлтэстэй MOA-д гарын үсэг зурсан

HWPL-ийн Энх тайвны боловсролын хөгжлийн хуралдаан

1 cap Филиппин Улсын Боловсролын Яамны Котабато хот дахь салбартай MOA-д гарын үсэг зурсан

2020

11 cap COVID-19-ийн дараах дэлхийн энх тайвны элч нарын үүрэг
10 cap Зүүн Африк дахь HWPL байгууллагын Энх тайвны боловсролын хуралдаан 2020
2 cap Боловсролоор дамжуулан Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд (SDGs)-ад хүрэх нь сэдэвт бага хурлыг Бүгд Найрамдах Мали Улсын ЮНЕСКО-гийн Байнгын төлөөлөгчийн газартай хамтран зохион байгуулсан

2019

12 cap Энх тайвны сурган хүмүүжүүлэгчдийн сургалт эхэлсэн
Багш нарыг энх тайвны сурган хүмүүжүүлэгчдээр томилж, тогтвортой энх тайвны боловсрол олгов
9 cap HWPL-ийн Энх тайвны сургалтын хөтөлбөрийг нийтэлсэн
Энх тайвны үнэ цэн ба энх тайванд хүргэх чухал мөн чанаруудыг багтаасан Энх тайвны боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн 12 хичээлийг нийтэлсэн

2018

9 cap Боловсролын Яамдтай Хамтран ажиллах гэрээ (MOA)-нд гарын үсэг зурж эхэлсэн
Энх тайвны боловсролыг хэрэгжүүлэхэд Боловсролын Яамд дэмжлэг үзүүлнэ гэдгээ амласан

2015

12 cap HWPL байгууллагын Энх тайвны Анхны сургуулийг томилсон
Израиль Улсын Мар Элиас боловсролын хүрээлэн болон Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Рамагья сургуулийг HWPL байгууллагын Энх тайвны сургууль болгон томилсон